Institut                   Esbo Arbis i samarbete med Esbo Navigatörer r.f.

Lärare                     Anders Kågström

Språk                       Svenska

Pris                          40,00€

Beskrivning             En kurs för alla som rör sig på sjön och behöver känna till sjövägsregler, sjökort, kompass,

                                positionsbestämningar mm. Deltagarna kan efter kursen avlägga Finlands                                                          Navigationsförbunds skepparexamen.

Utrustning               Tillägskostnader: material+bok ca 60,00€, tentamen+diplom ca 50,00€

Tidsperiod               Måndag 07.01.2019 - 08.04.2019 (26 h), kl. 19:30 -21:00

Kursplats                 Esbo Arbis, Mattlidensskola åk 7-9. (ingången mot Västerleden)

Anmälningstid         Nu

Anmälan på webb   https://ilmonet.fi/#!code=EA190074

Kursförmån             Kursdeltagarna kan delta i program och händelser ordade av Esbo Navigatörer, utan

                               medlemsskap i föreningen. Medlemsskap i Esbo Navigatörer kan ansökas efter godkänd

                               skepparexamen.