N 60o 02,934’  O 24o 36,258’ 

 

REGLER FÖR LILLA BRÄNDÖ

Eftersom vi är mycket måna om att få behålla vårt arrende, är det alltid aktuellt att påminna om reglerna för hur vi bör bete oss på holmen.

 • Identifiera dig med EN- vimpel eller- dekal på din båt. Kan rekvireras av styrelsen.
 • Använder du holmen bör du ha betalt avgiften. Om du i efterskott vill erlägga avgiften kan du använda samma referensnummer som för medlemsavgiften. Avgiften för 2018 är 60€, utöver medlemsavgiften. Avgiften gäller per båtlag.
 • Skriv i loggboken när du anländer och avreser (finns i postlådan intill bordet)
 • Gäster kan du gärna ha med dig, men i din egen båt. Tillfälligt kan även gästande båtar komma i fråga, men då bör du ha styrelsens tillstånd. Som regel kan väl sägas att om ni är flera båtar som är ute tillsammans och bara en av båtarna är vår medlem skall ni uppsöka en allmän hamn. Även gästande båtar skall antecknas i loggboken, med anteckningen GÄST!
 • Uppgörande av öppen eld är strängt förbjudet. Använd helst grillen som finns på holmen och se till att den är släckt när du lämnar den. Du bör ha med dig egen grillkol och tändvätska. Alla på holmen bör ges en möjlighet att komma åt att grilla och använda matbordet så ge plats åt följande matlag när du själv är klar.
 • Städa efter dig på kvällen innan du lämnar grillplatsen för natten. Det är trevligare för den som stiger upp tidigt och vill använda platsen på morgonen!
 • Undvik skrål, oväsen och uppskruvade radioapparater
 • Tältning är inte tillåtet
 • Var aktsam med naturen. Speciellt på våren när ådorna ligger på bo skall man hålla sig till stigarna och inte skrämma upp fåglarna. Hundar bör hållas kopplade!
 • Samla med dig ditt skräp när du lämnar holmen, det finns ingen allmän sophämtning
 • Håll utedasset snyggt. Om du använder det ofta kan du gärna lämna en rulle toapapper där någon gång.

Om du upptäcker olägenheter, eller om du har nya idéer kan du gärna kontakta någon från styrelsen, eller någon från hamnkommittén (Bo Vinberg / Chiquita, Kaj Lindstedt / Anni III, Olle Greman /Mårran eller Rolf Wikstedt )

 

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV BASTUN

Anteckna i loggboken bastuturerna du använt. Dessa faktureras efteråt i samband med nästa medlemsavgift.

 

 • Bastuavgiften 5 €/vuxen, barn under 16 år gratis .
 • Bastuturens längd 1 h.
 • Inga glasflaskor i bastun.
 • Egen ved medtages till holmen då man tänker använda bastun.Ägaren av holmen tillåter inte att träden på holmen fälls.
 • Eget sötvatten skall medtas för att kastas på bastuugnen. Att kasta SALTVATTEN på bastuugnen är strängt förbjudet! Straffavgift 300 € om saltvatten används (för anskaffandet av en ny bastuugn).
 • Endast miljövänlig tvål får användas.
 • Dörren till bastun hålles låst och nyckeln förvaras i postlådan på terrassen.
 • OBS! Under säsongen 2018 är bastun ur bruk och därför inte heller ute på holmen.

 

 

brando1_50