är den enda svenska navigationsföreningen i Esbo. Föreningen verkar i Esbo för befrämjande av navigationskunnighet bland fritidssjöfarande. Den grundades 1976 och har nu ca 200 medlemmar. Föreningen ordnar program i form av kurser, exkursioner, föreläsningar och annat som kan tänkas intressera skeppare.

Vintertid ordnar föreningen månatliga sammankomster med olika föreläsare eller studiebesök. Sedan 1991 hyr föreningen en holme, Lilla-Brändö i Hirsala skärgård och holmen kan användas av föreningens medlemmar mot en "hamnavgift" på 60 € /år. Den kan även besökas vid skidturer vintertid.

För att lära dig mera om hur det går till i praktiken på sjön ordnas under sommarhalvåret en sjöpraktikkurs, vanligen i samarbete med Navigationssällskapet i Helsingfors. Efter genomgången kurs får deltagarna ett intyg, vilket behövs om man önskar skaffa sig internationellt förarbrev (tillsammans med intyg över avlagd kustskepparexamen och första hjälp-kurs). Dessutom ordnar föreningen trevliga sammankomster såsom utfärder, bryggträffar och julfest. Mera om programmet meddelas i cirkulär , via hemsidan och per e-post. Medlemsavgiften är 25 € /år (inkluderar 5 euro förbundsavgift).

Årligen återkommande programpunkter är:

  • Tävlingen i sjökortsnavigering
  • Höstmötet med julfest i november
  • Vårmötet i mars
  • Flagghissning/ -halning på Lilla Brändö
  • Bryggträff med kräftskiva på Lilla Brändö i slutet av augusti
  • Förbrödringsafton för nya medlemmar

Föreningen ordnar skepparkurser varje år. Det sker i samarbete med Esbo Arbis och följer Finlands Navigationsförbunds examensfordringar. Som medlem i Esbo navigatörer har du rätt att bära kokard och föra kompetensvimpel på din båt, en rättighet som endast medlemmar i navigationsförening har. Dessutom kan du beställa ett diplom över avlagd skepparkurs.